SIS CRISTINE DICANG PLATFORM OF GOVERNANCECOURTESY OF BRO : NEAL OWEN


Sis.Cristine Dicang: MISSIE for VP-Sorority
“SORORITY STAND STRONG (SSS/Triple S)”
PLATFORM OF GOVERNMENT

Mga kapatid kung mamarapatin nyo po akong umupo bilang “Vice-president for Sorority Affairs”, ang adhikain ko po ay mas mahikayat pa ang APO SORORITY na makiisa at manguna sa mga gawain at proyekto ng ating kapatiran.

Sa paanong paraan???

Ito po ang mga activities sa loob ng dalawang taon na magaganap mula sa chapters, by regional level at National level na pangungunahan ng APO SORORITY.

National/Regional/Chapter Sorority Sponsored Services
- medical/dental missions
- sorority blood letting “Bleed to Live” program
- sorority health week
- environmental projects (waste management,
clean-up drive, tree planting, etc.)
- Coordinated projects with APO Sorority Nurses
- sorority fellowship nights
- sorority fashion week
- APO mothers/grandmothers day celebration
- APO Sweetheart beauty contest
- sorority apolympics
- sorority fun run
- sorority mountaineering activity

Seminars and Workshops na makakatulong na mas ma-develop pa ang APO SORORITY “SELF-STEEM”
Seminars/Workshops
- leadership skills & good governance
- team building
- personality development/public speaking
- human rights/women rights
- basic health education
- breast/cervical cancer awareness


Income Generating and Learning activities (IGLA’s)
-livelihood training programs

Malaking tulong ito lalo na sa mga sorority chapters dahil mabibigyan sila ng sapat na kaalaman para makapag-ipon ng funds na magagamit nila sa mga services at activities.

APP Full Implementation (Anti-Hazing Law (R.A 8049))

Patuloy na pagpapatupad ng Anti-Hazing Law sa ating kapatiran, naniniwala po ako na di sa dami ng palo nasusukat ang kakayanan ng isang neophyte kung paano sya magiging effective o functional kapag naging “Full pledge” na sila.

Wala sa PALO, wala sa PASO, ang APO nasa PUSO!!!

Accessibility of Members to APO Basic Rights & Priveleges

- Reduce bureaucratic red tapes
- annual sorority congress

Ang intensyon po sa gawaing ito ay di lang para malaman natin ang ating karapatan at prebilehiyo sa organisasyon, ito po ay upang ang bawat isa sa atin ay maging isang epektibong meyembro at isang tagapagpatupad sa ating kapatiran

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tayo pong mangarap at kumilos para sa lalo pang ikagaganda’t ikauunlad ng ating kapatiran!!. Huwag na nating hayaang magmistulang PARALISADO sa susunod pang mga taon ang APO SORORITY. Marami tayong kayang gawin, huwag po nating limitahan an gating kakayanan dahil napaka-dami pong paraan, sama-sama po tayong makiisa “EMPOWERMENT OF APO SORORITY” layunin para sa susunod na dalawang taon!!!

SORORITY STAND STRONG!!!

0 comments:

Post a Comment